[Paises | Mapas | Pueblos | Etnología | Noticias | Viajes | Tablon de Anuncios | El Tiempo | O.N.G´s | Idiomas | Comercio | Historia | Biografias | Geografía | Derechos Humanos | Arte | Bibliografía | GastronomiaVersion CD | Buscar ]


HAUSA

El idioma del Pueblo Hausa es utilizado por cerca de 40 millones de personas como primera o segunda lengua, especialmente en Nigeria donde lo hablan más de 29 millones (24% de la población), Níger con 7 millones de hausas (58 % de pa población) y de manera minoritaria en Camerún, Chad, Costa de Marfil, Ghana, Sudán, ...

Español

Hausa

 aceite     mai
 afeitado     askii
 agriarse     yaamii
 alto     dogo
 amargo     daachii
 anteriormente     sama
 antílope     gwamkii
 árbol     ichee
 arena     k'asa , yashi
 arrancar     fiigaa
 asador     toofaa
 avestruz     biichilmi
 azada     huudee
 barba     geemu
 barriga     tumbii
 barro para construir     tab/oo
 bebida     shaa
 blanco     farii
 boca     baa-kii
 buey     sa
 búfalo     baunaa
 caballo     dookii
 cabeza     kai
 cabra     akuuya , awaakii(pl.)
 cadáver     gawa
 calor moderado     d!imii
 cambiar     maida
 camello adulto     amale
 camino     turba
 carga     kaayaa
 carne     gamu
 casa     beenee
 cebada     sha ir
 chacal     dila
 cocodrilo     kada , kaarai
 colmena     amyaa
 colmillo     haure
 comer     chi
 cornstalk     karaa
 cuatro     fudu
 cuello     wuya
 cuenco     kwano
 cuerpo     jikii
 dar     baa
 decir     chee , fadii
 dedo-uña     farche
 delante de     gabaa
 derecho     yamma
 descanso     fasaa
 deseo     marmari
 día     kwana , yau
 diez     gooma
 dónde?     inaa
 elefante     giiwaa
 estación lluviosa     daamunaa
 estación seca     k'orama
 estornudando     atishawa
 estrella     tauraro
 exceder     fii
 flecha     kibiiya
 flor     furee
 frente     gooshii
 fritura     sooyaa
 fuego     wataa
 gallina de guinea     zaaboo
 gallo     zakara
 garganta     mak'ogwaro
 golpe     dookaa , tika
 gota     d!igo
 grande     girmaa
 grasa     ki'se
 guinea-ave     zaaboo
 hacer     yii
 hacha     sak'andami
 hambre     yun/waa
 herida     tand/e
 hombre     mutum
 hueso     k'ashi
 huevo     k'wai
 intercambio     musaayaa
 ir     jee , fita
 jefe     sar-k(i)
 labio     leb/e
 lágrimas     hawaayee
 lavarse     wankaa
 lengua     ha lshes
 lengüetada     lasa , lashe
 licencia     bari
 llamada     kira
 llevar     kai
 lluvia     zubaa
 madre     uwa , inya , inna
 mandíbula     kunchi
 molienda     daka
 mono     biri
 mortero     turmii
 muslo     chinya
 nariz     hanchi
 navaja de afeitar     askaa
 niño     arrau
 nombre     suunaa
 ojo     ido (ijiya)
 oler     sunsunaa, sansanaa,
 olla     tuuluu , tukunyaa
 olvidarse     mantaa
 ombligo     chibi
 oveja     tumaakii(pl.)
 padre     uba , baba
 pájaro     sun , suu
 paloma     waalaa
 pararse     ts'ayaa
 pariente político     surukii
 paso     tak'aa
 pelo     gaashi
 perro     karee
 persiana     garara
 pez     kiifii
 pie     k'afa
 piojo     k'uma
 pitón     muud/uwaa
 planta del pie     tafi
 plantar     shuukaa
 pollo     kaazaa
 poner     saa
 pueblo     gari , unguwa
 qué?     mee, mii,
 quemadura     k'ona
 quién?     waaneenee
 raíz     saywaa
 rata     kuusu
 regresar     daawoo
 respirando     numfashi
 reunión     gamu
 rodilla     gwiwa
 rojo     jaa
 romper     ballee
 saber     sani , shina
 sabor     dan , dana
 salir     fita
 sangre     jinii
 seis     shidda
 ser     naa
 sonrisa     muRmushii
 subida     hau
 suciedad     dauda
 sudor     zuffa
 suficiente     isa
 tejido     sak'a
 termita     jib/aa
 testículos     gwaigwa , golo
 toro     saa
 tres     gumaa , uku
 tumba     kabari
 unidad     gudaa
 venga aquí     yaa-ka (f. yaa-ki)
 venir     zoo
 viaje     taadee
 Yo     ni
 zorro     yanyawa