[Paises | Mapas | Pueblos | Etnología | Noticias | Viajes | Tablon de Anuncios | El Tiempo | O.N.G´s | Idiomas | Comercio | Historia | Biografias | Geografía | Derechos Humanos | Arte | Bibliografía | GastronomiaVersion CD | Buscar ]


IsiZulu para Viajeros

Idioma del Pueblo Zulú, hablado por unos 9.000.000 de personas en Lesotho, Sudafrica y Swaziland.

  •  
  •  izinombolo
  •  ukuthenga / ukudla
  •  uhambo
  •  iseluleko
  •  izindawo
  •  isikhathi

 

Palabras Básicas

Sí   Yebo
No   Cha
Gracias   ngiyabonga
Muchas gracias  ngiyabonga kakhulu
De nada   uyamukelwa
Por favor   uxolo
Discúlpeme   uxolo
Hola   sawubona
Adiós   sala(ni) kahle (si Ud. se va), hamba(ni) kahle (si Ud.se queda)
Hasta luego  sizobonana
Buenos días   sawubona
Buenas tardes   sawubona
Buenas noches  sawubona
Buenas noches   lala(ni) kahle

 

 

No entiendo  angiqondi, angizwa
¿Cómo se dice esto en zulú?  leyinto uyisho kanjani ngesiZulu?
Habla usted .ukhuluma isi...
inglés   isiNgisi
francés   isiFulentshi
alemán   isiJalimane
español   isiSpeyini
chino   isiShayina

 

Yo   Ngi
Nosotros   Si
Tú   U
Usted   Ni
Ustedes (Vosotros)  Ni
Ellos (m), Ellas (f  Ba
¿Cómo se llama usted?  ungubani igama lakho?
Encantado de conocerle.  ngiyathokoza ukukwazi
¿Cómo estás? ¿Qué pasa?   ninjani?
Bien   ngisaphila
Mal   Kubi

  

esposa   Inkosikazi
esposo, marido  Umyeni
hija   intombi, indodakazi
hijo   Indodana
madre   Umama
padre   Ubaba
amigo (m), amiga (f)  Umngane

 

Dónde está el baño?  likuphi itholethe?Números :  Izinombolo

cero   Iganda
uno   ukunye, kunye
dos   Isibili
tres   Kuthathu
cuatro   Okune
cinco   isihlanu
seis   isithupha
siete   isikhombisa
ocho   isishiyagalombili
nueve   isishiyagalolunye
diez   ishumi

 

 

once   ishumi nanye
doce   ishumi nambili
trece   ishumi nantathu
catorce   ishumi nane
quince  ishumi nesihlanu
dieciséis   ishumi nesithupha
diecisiete   ishumi nesikhombisa
dieciocho   ishumi nesishiyagalombili
diecinueve   ishumi nesishiyagalolunye
veinte   amashumi amabili
veintiuno   amashumi amabili nanye

 

treinta   amashumi amathathu
cuarenta  amashumi amane
cincuenta   amashumi amahlanu
sesenta   amashumi ayisithupha
setenta  amashumi ayisikhombisa 
ochenta   amashumi ayisishiyagalombili
noventa   amashumi ayisishiyagalolunye
cien   ikhulu
mil   inkulungwane
un millón   isigidi


De compras / Comidas :  Ukuthenga / Ukudla

¿Cuánto cuesta?     kubiza malini?
¿Qué es?   Yini le?
Lo compro.   ngizokuyithenga
Me gustaría comprar ...   ngifuna ukuthenga
¿Tiene usted ... ?   Une ...?
¿Aceptan tarjetas de crédito?   ngingakhokha ngekhadi lokuthatha ngesikweletu?
Abierto   sivuliwe
Cerrado   sivaliwe
una postal   iposikhadi
sellos de correos   izitembu
Un poco   ...ncane
Mucho   ...ningi
Todo   ...nke

 

 

el desayuno   ibhulakufesi
el almuerzo (la comida)   idina
la cena   isapha
vegetariano (m), vegetariana (f)   ukudla kwalabo abangayidli inyama
¿Me trae la cuenta por favor?  ngicela i-akhawunti

 

pan    isinkwa
la bebida   isiphuzo
café    ikhofi
  itiye
zumo   ijusi
agua   amanzi  
cerveza   utshwala
vino   iwayini
sal   usawoti
pimienta   upelepele
carne   inyama
ternera, carne de vaca   inyama yenkomo
carne de cerdo   inyama yengulube
pescado   inhlanzi
las aves   inkukhu
verduras   uhlaza
fruta    isithelo
patata   izambane
ensalada   isaladi
el postre   iphudingi
helado   u-ayisikhilimu

 

Viajar :  Uhambo

¿Dónde está ...?   ikuphi ...?
¿Cuánto cuesta el billete?   kumalini ukuya e...?
billete, ticket   ithikithi
Un billete para ..., por favor.   ngifuna ukuthenga ithikithi e ...
¿Hacia dónde vas?   uyaphi?
¿Dónde vive usted?   uhlalaphi?

 

tren   isitimela
autobús   ibhasi
el aeropuerto  inkundla yezindiza
la estación de autobuses   isiteshi
la salida   ukwemuka
llegada   ukufika
el aparcamiento   ukupaka

 

 

hotel   ihhotela
habitación, cuarto   ikamelo
reserva   ukubhuka
¿Tiene habitaciones para esta noche?   unayo indawo?
No hay habitaciones   ayikho indawo


Pasaporte ipasi lokuhamba

 

Direcciones :  Iseluleko

izquierda  ubunxele
derecha  ubunene
derecho, directo  gondile
arriba0  phezulu
abajo  phansi
lejos  kude
cerca  eduze
largo (m), larga (f)  de
corto (m), corta (f)  fushane
mapa  imephu
Información turística  ulwazi lwesihambi

 

Lugares :  Izindawo

la oficina de correos   iposi
museo   imnyuziyamu
Banco   ibhange
la comisaría de policía   ipholisitheshi
hospital  isibhedlela
farmacia   ikhemisi
una tienda   isitolo
restaurante   irestoranti
la escuela   isikole
la iglesia   isonto
el baño, los servicios   itholethe, indlini encane
calle   isitaladi
plaza   isikwele
montaña   intaba
colina   igquma
valle   isigodi
el océano   ulwandle
lago    ichibi
  umfula
piscina (alberca)   ichibi lokubhukhuda
torre   uphondo lwendlu
puente   ibhuloho

  

 

Fechas y Horas :  Isikhathi

 

¿Qué hora es?    yisikhathi sini?
7:13, Son las siete y trece   7:13, imizuzu iyishumi nantathu emva kwehora lesikhombisa
3:15, Son las tres y quince   3:15, imizuzu iyishumi nanhlanu emva kwehora lesithathu
3:15, Son las tres y cuarto   3:15, imizuzu iyishumi nanhlanu emva kwehora lesithathu
11:30, Son las once treinta   11:30, isikhathi yisigamu emva kwehora leshumi nanye
11:30, Son las once y media   11:30, isikhathi yisigamu emva kwehora leshumi nanye
1:45, Es la una cuarenta y cinco   1:45, imizuzu iyishumi nanhlanu ngaphambi kwehora lesibili
1:45, Las dos menos cuarto.   1:45, imizuzu iyishumi nanhlanu ngaphambi kwehora lesibili

 

 

día   usuku
semana   iviki
mes   inyanga
año  unyaka


Lunes   uMsombuluko
Martes   uLwesibili
Miércoles   uLwesithathu
Jueves   uLwesine
Viernes   uLwesihlanu
Sábado   uMgqibelo
Domingo   iSonto


Enero  uJanuwari
Febrero  uFebuwari
Marzo  uMashi
Abril  uAprhili
Mayo  uMeyi
Junio  uJuni
Julio  uJulayi
Agosto  uAgaste
Septiembre  uSepthemba
Octubre  u-Okthoba
Noviembre  uNovemba
Diciembre  uDisemba

 

Primavera   intwasahlobo
Verano   ihlobo
Otoño   ukwindla 
Invierno   ubusika

 

Hoy   namhlanje
Ayer   izolo
Mañana   kusasa

 

cumpleaños    usuku lokuzalwa
Feliz cumpleaños!  sikufisela inhlanhla elangeni lakho lokuzalwa